Norsk Gruppepsykoterapeutisk forening

Sidene sist oppdatert: 4.september 2016
 
 

 
          Neste              medlemsmøte 

  22.september 2016 kl 1900
IGA på Majorstuen

 

 


0830 – 1530

Pris: kr. 400,- for NGPF medlemmer, kr. 900,- for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer lunsj, kaffe og frukt i pausene

Sted: Diakonhjemmet sykehus, auditoriet på voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Forskningsvn 7 A

Bindende påmelding til:  leder@ngpf.no

 

___________________________________________________________________________________

Neste nummer av Gruppenytt kommer  ca 20.november  2016

 
    web@ngpf.no (pt Kjell-E.Zahl)
        lister@ngpf.no (pt Britt A Selmer)

Fellesmail til redaksjonen :  red@ngpf.no

Har du noe du ønsker å formidle, ta derfor kontakt -
ikke minst gjelder det oppdatering av terapeutlistene
som bør være oppdaterte for publikum.