Norsk Gruppepsykoterapeutisk forening

Sidene sist oppdatert: 1.juni 2016
Vi bygger ny nettside, kommer snart tilbake med nytt design.
Beklager ulempen, vi fortsetter med samme adresse.

 
               Neste medlemsmøte 

  9.juni 2016 kl 1900
IGA på Majorstuen

 

 



 

 


Nye mailadresser

Styret, leder, redaksjon, webredaktør, medlemslister mm. har fått .ngpf-adresser !
(De gamle virker fortsatt en stund til ) 

Se her

 

 

____________________________________________________________________________________

Neste nummer av Gruppenytt kommer  ca 1.juni 2016

 
    web@ngpf.no (pt Kjell-E.Zahl)
        lister@ngpf.no (pt Synnøve N.Bjerke)

Fellesmail til redaksjonen :  red@ngpf.no

Har du noe du ønsker å formidle, ta derfor kontakt -
ikke minst gjelder det oppdatering av terapeutlistene
som bør være oppdaterte for publikum.